قد وزن نسلیها آتاگول

از kalamedan، کلمه دان برگزيده ها
پرش به: ناوبری، جستجو

- قد وزن نسلیها آتاگول.

...[ويرايش]

( قد وزن نسلیها آتاگول ) [ قد وزن نسلیها آتاگول ]