جواب معمای حال دل در قاشق

از kalamedan، کلمه دان برگزيده ها
پرش به: ناوبری، جستجو

جوکهای خنده دار درباره فامیل شوهر چیزکیک ژاپنی کارگاه آشپزسازی - جواب معمای حال دل در قاشق.

چیزکیک ژاپنی کارگاه آشپزسازی ...[ويرايش]

( جواب معمای حال دل در قاشق ) جک های طنز و خنده دار فامیل شوهر مادرشوهر مثل کتريه ؛ مدام در حال جوشیدنه قوریه همه مون برای اثبات ارادت خالصانه مون به چیزکیک واجبه که تمام مدلهاش رو حداقل یک بار هم [ جواب معمای حال دل در قاشق ]